Kopiranje i printanje C/B i kolor, kopiranje velikih formata C/B i kolor do 914 mm širine, plotanje crteža i plakata C/B i kolor, skeniranje do 914 mm širine, sve vrste uvezivanja, plastificiranje do 1 m širine, presnimavanje video materijala na DVD, izrada fotografija, izrada suvenira (šolja, slagalica, kačketa, upaljača), print na majice...i još mnogo toga!
   
Početna O nama Kontakt podaci
 
Uvjerite se u naš kvalitet!
 
 
 
 
Uvezivanje
 
 
SPIRALNO UVEZIVANJE

Uvezivanje plastičnom spiralom u koraku od 3:1 od 6mm (do 25 listova 80gr. papira) do 51mm (do 500 listova 80gr. papira) i žičanom u koracima od 3:1 od 6mm (do 25 listova 80gr. papira) do 14,3mm (do 125 listova 80gr. papira) i žičanom u koracima od 2:1 od 16mm (do 145 listova 80gr. papira) do 25mm (do 240 listova 80gr. papira)

KNJIGOVEZAČKO UVEZIVANJE

Uvezivanje seminarskih, magistarskih, doktorata i drugih materijala. Uvezivanje u mehki povez sa i bez štampe, uvezivanje u tvrde korice sa i bez štampe. Termo uvez i brzi uvezi termo binderom za seminarske i hitne uveze.
 
povratak na usluge
 
 
 
 
 
 
 
  Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, marketing i inženjering.
Sarajevo, Koševo 19; Tel.: + 387 33 262 340; Fax: + 387 33 262 341; E-mail: info@makinvest.ba
ID: 4200013990003; PDV: 200013990003; Por. Broj 01071031; Mat. reg. broj 1-15827 kod KANTONALNOG SUDA SARAJEVO; UF/I-1043/03
Podružnica NOVO SARAJEVO; Sarajevo, Ferde Hauptmana 7; Tel/fax: + 387 33 655 378
Podružnica STARI GRAD; Sarajevo, Ferhadija - kvadrant 11 - Stakleni grad; Tel/fax: + 387 33 832 526
 
 
 
 
Copyright © 2013 www.makinvest.ba. All rights reserved.