Kopiranje i printanje C/B i kolor, kopiranje velikih formata C/B i kolor do 914 mm širine, plotanje crteža i plakata C/B i kolor, skeniranje do 914 mm širine, sve vrste uvezivanja, plastificiranje do 1 m širine, presnimavanje video materijala na DVD, izrada fotografija, izrada suvenira (šolja, slagalica, kačketa, upaljača), print na majice...i još mnogo toga!
   
Početna O nama Kontakt podaci
 
Uvjerite se u naš kvalitet!
 
 
 
 
     
 
Plotanje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Printanje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Kopiranje
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Skeniranje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Izrada fotografija
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Plastificiranje
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Plot/Cut
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Kopiranje nacrta
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Izrada plakata
i kaširanje
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Katanje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Uvezivanje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Fotografisanje
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Štampa na majice
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Štampa na šolje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Puzzle
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Zlatotisak
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Lasersko graviranje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Izrada pečata
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Izrada reklama
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
CD/DVD umnožavanje
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Print na CD/DVD
 
pročitaj više...
 
     
     
 
Presnimavanje VHS kaseta
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Izrada PVC ID kartica
 
pročitaj više...
 
     
 
     
 
Izrada vizit kartica
 
pročitaj više...
 
     
 
 
 
 
 
  Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, marketing i inženjering.
Sarajevo, Koševo 19; Tel.: + 387 33 262 340; Fax: + 387 33 262 341; E-mail: info@makinvest.ba
ID: 4200013990003; PDV: 200013990003; Por. Broj 01071031; Mat. reg. broj 1-15827 kod KANTONALNOG SUDA SARAJEVO; UF/I-1043/03
Podružnica NOVO SARAJEVO; Sarajevo, Ferde Hauptmana 7; Tel/fax: + 387 33 655 378
Podružnica STARI GRAD; Sarajevo, Ferhadija - kvadrant 11 - Stakleni grad; Tel/fax: + 387 33 832 526
 
 
 
 
Copyright © 2013 www.makinvest.ba. All rights reserved.