Kopiranje i printanje C/B i kolor, kopiranje velikih formata C/B i kolor do 914 mm širine, plotanje crteža i plakata C/B i kolor, skeniranje do 914 mm širine, sve vrste uvezivanja, plastificiranje do 1 m širine, presnimavanje video materijala na DVD, izrada fotografija, izrada suvenira (šolja, slagalica, kačketa, upaljača), print na majice...i još mnogo toga!
   
Početna O nama Kontakt podaci
 
Uvjerite se u naš kvalitet!
 
 
 
 
Ukratko o MAK Investu
 
 
Firma je osnovana 1.februara 1996. godine kao Društvo jednog lica za građevinarstvo, trgovinu, marketing i inženjering ALDEN INVEST Sarajevo sa sjedištem u ulici Koševo broj 19, i pod tim nazivom posluje do 19.februara 1999. godine kada dobija današnji naziv MAK INVEST d.o.o.

Sjedište firme i registrovana djelatnost ostaju isti. U okviru registrovane djelatnosti, firma se od početka bavi građenjem, projektovanjem objekata visokogradnje i pratećim uslugama – kopiranjem i sl.

Na osnovu procjena situacije i vlastite pozicije na tržištu, vremenom se sve više orjentiše na usluge odustajući od građenja i reducirajući projektantsku djelatnost.

Danas firma MAK INVEST ima tri maloprodajna objekta, po jedan na području općina Centar, Novo Sarajevo i Stari Grad u Sarajevu, sa najširim spektrom usluga kopiranja, digitalne štampe, plotanja, skeniranja, izrade fotografija, raznih vrsta uvezivanja knjiga, projekata, brošura.
 
 
 
 
 
 
 
  Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, marketing i inženjering.
Sarajevo, Koševo 19; Tel.: + 387 33 262 340; Fax: + 387 33 262 341; E-mail: info@makinvest.ba
ID: 4200013990003; PDV: 200013990003; Por. Broj 01071031; Mat. reg. broj 1-15827 kod KANTONALNOG SUDA SARAJEVO; UF/I-1043/03
Podružnica NOVO SARAJEVO; Sarajevo, Ferde Hauptmana 7; Tel/fax: + 387 33 655 378
Podružnica STARI GRAD; Sarajevo, Ferhadija - kvadrant 11 - Stakleni grad; Tel/fax: + 387 33 832 526
 
 
 
 
Copyright © 2013 www.makinvest.ba. All rights reserved.